CNN’lerde Hata Geri Yayılımı Algoritması

Bu makale, CNN modellerinin eğitiminde sıkça kullanılan hata geri yayılımı algoritmasına odaklanmaktadır. Bu algoritma, sinir ağlarındaki hata veya kayıp fonksiyonlarının ...

CNN’lerde Dropout Tekniği ve Etkisi

Bu makalede, dropout tekniği ve CNN’ler arasındaki ilişki ele alınarak bu teknik ile ağ performansının nasıl artırılabileceği açıklanacaktır. Dropout, aşırı ...

CNN’ler ve Sanat: Yaratıcı Uygulamalar

CNN teknolojisi, sadece endüstrileri büyütmek için kullanılmıyor. Bu teknoloji, görsel sanatlardan müziğe, moda tasarımından yazılım ve oyun geliştirmeye kadar birçok ...

CNN’ler ve Doğal Afetlerin Erken Uyarı Sistemleri

Doğal afetlerde erken uyarı sistemleri hayat kurtarıcıdır ve bu sistemlerin önemi arttıkça yapay zeka tabanlı algoritmalar popüler hale gelmektedir. Bu ...

CNN ve Derin Öğrenme İçin Veri Ön İşleme

Bu makale, yapay sinir ağlarının bir alt kümesi olan CNN ve derin öğrenme algoritmaları için veri ön işleme sürecini ele ...

CNN ve Büyük Veri Analitiği

Bugünün dijital dünyasında, işletmeler sürekli olarak büyük veri analizi yaparak rakip firmalardan öne çıkmak istiyorlar. Bu nedenle, verinin doğru şekilde ...

CNN Nedir ve Nasıl Çalışır?

CNN (Convolutional Neural Network) görüntü işleme için kullanılan bir derin öğrenme algoritmasıdır. Yapay sinir ağlarına dayanır. CNN, görüntü verileri işlediği ...

CNN Modellerinin Hiperparametre Optimizasyonu

Convolutional Neural Network (CNN) modelleri, günden güne daha çok kullanılır hale geldikçe, hiperparametre optimizasyonunun önemi de artmaktadır. Bu noktada, duyarlı ...

CNN Modellerinde Batch Normalization’ın Önemi

CNN modelleri derin öğrenme algoritmalarının temelidir. Ancak, özellikle büyük veri setleri ile çalışırken, modelin eğitim sürecinde bazı sorunlar ortaya çıkabilir. ...

Aktivasyon Fonksiyonları ve CNN’ler

Konvulasyonel sinir ağları (CNN’ler), özellikle görüntü işleme alanında önemli bir rol oynar. Bu ağlar, karmaşık yapıdaki görüntülerden özellikleri çıkarmak için ...

Geri 1181920