Nesne Tanıma ve CNN’ler

Bu makalede nesne tanıma teknolojisi hakkında genel bir giriş yapılacak ve nesne tanımanın evrimi incelenecektir. Ayrıca Convolutional Neural Networks (CNN) ...

İş Süreçleri ve CNN Tabanlı Optimizasyon

İşletmelerde iş süreçleri optimizasyonu maliyetleri azaltmak ve verimliliği artırmak için oldukça önemlidir. Bu nedenle, birçok işletme, iş süreçlerini optimize etmek ...

İnsansız Hava Araçlarındaki (İHA) CNN Kullanımı

İnsansız Hava Araçları (İHA) teknolojisi, son yıllarda hızla gelişen bir alan haline gelmiştir. Bu teknolojinin en önemli unsurlarından biri de ...

İnsan Davranış Analizi ve CNN’ler

Bu makalede, insan davranışlarının analizi için yaygın olarak kullanılan Convolutional Neural Network’ler (CNN’ler) ele alınacaktır. CNN’ler genellikle görüntü işleme alanında ...

Hükümet ve Kamu Hizmetlerinde CNN Kullanımı

Yapay zeka teknoloji alanında bugüne kadar yapılan çalışmalardan elde edilen bilgiler, kamu hizmetlerinde de kullanılmaya başlanmıştır. Bu noktada CNN teknolojisi, ...

Hukuk ve Adalet Sistemlerinde CNN Kullanımı

CNN algoritmaları, son yıllarda hukuk ve adalet sistemlerinde sıkça kullanılır hale geldi. DNA örnekleri gibi kanıtların analizi, şüpheli tanımlama gibi ...

Görüntü Sınıflandırmada CNN Kullanımı

Görüntü sınıflandırma, makine öğrenmesinde önemli bir konudur ve özellikle görüntü işlemede sıkça kullanılmaktadır. CNN, diğer sınıflandırma tekniklerine kıyasla daha iyi ...

Evrişimli Sinir Ağlarının Paralel İşleme Yetenekleri

Evrişimli sinir ağları, günümüzde en çok kullanılan derin öğrenme yöntemlerinden biridir. Bu ağlar, öğrenirken veri setlerindeki özellikleri kendi kendine bulur ...

Evrişimli Sinir Ağlarında Farklı Optimizasyon Algoritmaları

Evrişimli sinir ağları, makine öğrenmesinde sıklıkla kullanılan bir algoritmadır. Ancak, doğru sonuçları elde etmek için uygun optimizasyon algoritmalarının seçilmesi gerekiyor. ...

Evrişimli Sinir Ağları: CNN Temelleri

Evrişimli Sinir Ağları (CNN’ler), resim tanıma, doğal dil işleme ve diğer alanlarda oldukça yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bu özel yapay ...